แนวทางการอัพเดทของ Props&Ops Blog

ทั้งนี้เนืองจากการอัพเดทข่าวสารคอสเพลย์ของทางเวป Props&Ops นั้นค่อนข้างถี่และไม่แน่นอน นั่นคือในบางวันอาจจะมีข่าวสารมาถึง 3-4 ครั้ง ในขณะที่บางช่วงอาจจะไม่มีข่าวใดๆเลยเป็นสัปดาห์

ด้วยทางเวปพิจารณาว่าหากการอัพเดททุกครั้งนั้นเป็นการเขียน Entry ใหม่เลยนั้น อาจจะเป็นการไปรบกวน Entry ใหม่ๆของคนอื่นๆมากเกินไป (เป็นคล้ายๆ Spam นั่นเอง) ซึ่งทางเวปได้เล็งเห็นในจุดนี้

ทางเวปจึงได้พิจารณาวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ จนได้มาเป็นดังนี้คือ

  • การอัพเอนทรีจะใช้ 1 เอนทรีในแต่ละสัปดาห์ (ยกเว้น "งานคอสเพลย์สุดสัปดาห์นี้") โดยจะตั้งเอนทรีแรก ในข่าวแรกของสัปดาห์นั้น และตั้งเอนทรีใหม่ในข่าวสารใหม่ที่เริ่มในวันจันทร์สัปดาห์ถัดไป

  • เมื่อมีข่าวใหม่ๆเข้ามา จะทำการเพิ่มข่าวใหม่ในเอนทรีเดิมของสัปดาห์ปัจจุบัน โดยจะกด "Publish" เพื่อให้ข้อมูลอัพเดทขึ้นมาสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารของบล็อกนี้

  • เอนทรี "งานคอสเพลย์สุดสัปดาห์นี้" จะอัพเดทแยกต่างหาก ทุกวันศุกร์ที่มีงานคอสเพลย์ในสุดสัปดาห์นั้นๆ (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด)

  • กรณีข่าวที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ อาจจะีการเขียนเอนทรีแยกต่างหากขึ้นมาแล้วแต่กรณี

โดยสรุปแล้ว บล็อกนี้สัปดาห์หนึ่งจะอัพเอนทรี 2 เอนทรีนะครับ (เอนทรีประจำสัปดาห์ + งานสุดสัปดาห์ถ้ามี) ซึ่งก็หวังว่าจะไม่รบกวน (ดูเหมือน Spam) จนเกินไป

ขอบคุณที่ติดตามและหวังว่า Props&Ops จะอำนวยความสะดวกได้ไม่มากก็น้อยครับ